Tjänster

ERA DÖRRAR - VÅR SPECIALITET!

INSTALLATION


 

Vi erbjuder installation av dörrautomatik och tillbehör, oavsett fabrikat. Med utbildad personal kan vi säkerställa en hög standard. All installerad automatik CE märks och dokumenteras med egenkontroller och riskanalys.

ADS tillhandahåller produkter från marknadsledande leverantörer inom dörrautomatik, lås och passage  samt luftridåer.

Produkterna vi valt ut håller högsta kvalitet samt har lägsta möjliga påverkan på vår miljö.UNDERHÅLLS SERVICEADS serviceavtal ger en högre driftsäkerhet och en ökad trygghet genom förebyggande åtgärder. Anläggningarna dokumenteras och därför kan även akuta problem avhjälpas på ett snabbt och effektivt sätt.

Det förebyggande underhållet medför att man minimerar risken för onödiga driftstörningar genom åtgärder innan de blivit ett problem. Slitna eller defekta delar och automatiker kan bytas ut innan d eförorsakar kostsamma och problematiska driftstopp. Vid våra besök underhåll rapporterar vi förändringar och föreslår åtgärder innan de blivit ett akut problem.

  • Upp till 30% billigare reservdelar.
  • Upp till 30% billigare på nya produkter.
  • Protokoll vid varje UH besök.
  • Utbildad och certifierad personal.
  • Garanti på reservdelar och utfört arbete
  • Personlig och professionell kontakt
  • Lägre tim debitering jämfört med de största leverantörerna.


AKUT SERVICEADS Tillhandahåller jour alla dagar på året, skulle er dörr sluta fungera är ni välkomna att kontakta oss oavsett vem ni har serviceavtal med!

Observera att utrycknings avgift tillkommer helgdagar samt kvällar efter 16.

I jourkostnaden ingår framkörningsavgift samt 2h arbetstid..

  • Akutservice dygnet runt.
  • Service bilar utrustade med de vanligaste reservdelar till de flesta märken.
  • Med ADS som service partner kommer ni att känna ett mervärde redan från första besöket.HUR GÅR DET TILL ATT TECKNA ETT AVTAL?

01.Besök/InventeringVåra tekniker gör ett kostnadsfritt besök och inventerar er anläggning.

Kontakta oss för att boka ett besök!


02.AvtalsförslagBaserat på det totala antalet dörrmiljöer utrustade med automatik tar vi fram ett kostnads effektivt avtalsförslag

03.AvtalstecknandeAvtalet skickas till er för godkännande och signering.


04.AvtalsbesökBaserat på överenskommet  antal besök/år utför våra tekniker översyn av anläggningen, besöken protokollförs. Protokollet överlämnas sedan till er för granskning och beslut om åtgärd av evt. fel och brister


Behöver ni hjälp med service?


Kontakt info


040/ 962396

Teknikvägen 3, 24534 Staffanstorp


ADS


Automatiska dörrsystem AB
ADS © All Rights Reserved